МСФО

Тексти МСФЗ українською мовою:

DipIFR.info - ресурс для вивчення Міжнародних стандартів фінансової звітності та підготовки до екзамену DipIFR. На сайті надана можливість скачати МСФЗ російською, українською та англійською мовами в останній редакції, завантажити навчальні матеріали, ознайомитися зі статтями авторів-практиків, підшукати книжки, отримати поради з підготовки до екзамену (DipIFR), поставити питання та поділитись досвідом на форумі

 
навигация: дистанционный курс DipIFR | тексты стандартов | учебные материалы | школа МСФО | статьи | подготовка к экзамену | консолидация | ссылки | форум |

В цьому розділі Ви можете скачати тексти МСФЗ та інтерпретацій українською мовою

Дивіться також: МСФЗ російською | МСФЗ англійською


МСФЗ українською мовою:

Остання редакція МСФЗ українською мовою знаходиться на сайті Мінфіну України
Всі стандарти та інтерпретації представлені в редакції на 01.01.09.
Для перегляду файлів у форматі .pdf знадобится AdobeReader 8.0

 

 

Стандарти

МСБО (IAS) 1 Подання фінансових звітів. скачати

МСБО (IAS) 2 Запаси. скачати

МСБО (IAS) 7 Звіт про рух грошових коштів. скачати

МСБО (IAS) 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. скачати

МСБО (IAS) 10 Події після звітного періоду. скачати

МСБО (IAS) 11 Будівельні контракти. скачати

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток. скачати

МСБО (IAS) 16 Основні засоби. скачати

МСБО (IAS) 17 Оренда. скачати

МСБО (IAS) 18 Дохід. скачати

МСБО (IAS) 19 Виплати працівникам. скачати

МСБО (IAS) 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу. скачати

МСБО (IAS) 21 Вплив змін валютних курсів. скачати

МСБО (IAS) 23 Витрати на позики. скачати

МСБО (IAS) 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони. скачати

МСБО (IAS) 26 Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення. скачати

МСБО (IAS) 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти. скачати

МСБО (IAS) 28 Інвестиції в асоційовані підприємства. скачати

МСБО (IAS) 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції. скачати

МСБО (IAS) 31 Частки у спільних підприємствах. скачати

МСБО (IAS) 32 Фінансові інструменти: подання. скачати

МСБО (IAS) 33 Прибуток на акцію. скачати

МСБО (IAS) 34 Проміжна фінансова звітність. скачати

МСБО (IAS) 36 Зменшення корисності активів. скачати

МСБО (IAS) 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи. скачати

МСБО (IAS) 38 Нематеріальні активи. скачати

МСБО (IAS) 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка. скачати

МСБО (IAS) 40 Інвестиційна нерухомість. скачати

МСБО (IAS) 41 Сільське господарство. скачати

МСФЗ (IFRS) 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності. скачати

МСФЗ (IFRS) 2 Платіж на основі акцій. скачати

МСФЗ (IFRS) 3 Страхові контракти. скачати

МСФЗ (IFRS) 4 Об’єднання бізнесу. скачати

МСФЗ (IFRS) 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність. скачати

МСФЗ (IFRS) 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин. скачати

МСФЗ (IFRS) 7 Фінансові інструменти: розкриття. скачати

МСФЗ (IFRS) 8 Операційні сегменти. скачати

Інтерпретації

ПКІ (SIC) 7 Введення євро. скачати

ПКІ (SIC) 10 Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю. скачати

ПКІ (SIC) 12 Консолідація: суб’єкти господарювання спеціального призначення. скачати

ПКІ (SIC) 13 Спільно контрольовані суб’єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників. скачати

ПКІ (SIC) 15 Операційна оренда: заохочення. скачати

ПКІ (SIC) 21 Податки на прибуток: відшкодування переоцінених активів, що не амортизуються. скачати

ПКІ (SIC) 25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів. скачати

ПКІ (SIC) 27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду. скачати

ПКІ (SIC) 29 Угоди про концесію послуг: розкриття інформації. скачати

ПКІ (SIC) 31 Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами. скачати

ПКІ (SIC) 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті. скачати

IFRIC 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях за виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях. скачати

IFRIC 2 Частки членів кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 4 Визначення, чи містить угода оренду. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 5 Права на частки, що виникають від фондів на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію. скачати

КІМФО (IFRIC) 6 Зобов’язання, що виникають внаслідок участі на специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 7 Застосування методу перерахунку згідно з IAS 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». скачати

КІМФЗ (IFRIC) 8 Сфера застосування IFRS2. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 9 Переоцінка вбудованих похідних інструментів. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 11: IFRS2: група та операції з власними викупленими акціями. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 12 Послуги за угодами про концесію. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 13 Програми лояльності клієнта. скачати

КІМФЗ (IFRIC): 14 IAS 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 15 Угоди про будівництво нерухомості. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю. скачати

КІМФЗ (IFRIC) 17 Виплати негрошових активів власникам. скачати

Дивіться також: МСФЗ російською | МСФЗ англійською

Партнери: Несистематичний моніторинг законодавства України | Податковий кодекс України: обговорення, коментарі, роз'яснення

навигація: школа МСФО | тексти стандартів | учбові матеріали | статті | підготовка до екзамену | посилання |форум
місцезнаходження: головна сторінка / тексти стандартів українською мовою